مستند کسوف

جزیره ایستر یکی از مشهورترین مناطق دوردست باستان شناسی در دنیا است که می شود صحنه زیبای خورشید گرفتگی را در آن به تماشا نشست. دانشمندان به این سواحل مرموز آمده اند تا یکی از منحصر به فردترین اتفاقات ستاره شناسی یعنی خورشید گرفتگی را مشاهده کنند. در طول تاریخ، خورشید گرفتگی باعث شده تا قومیت های گوناگون، فرضیه های مختلفی داشته باشند. برخی فکر می کنند خورشید گرفتگی نمایانگر خشم خدا و پایان جهان هستی است. اما همه در جستجوی مدارکی برای درکی بهتراز این منبع انرژی آیندگان اند. در این برنامه شما با چگونگی وقوع این پدیده آشنا می شوید...