غذاهای خوشمزه ایسلندی

این سریال آشپزی با ماجراجویی و سفر عجین شده است، در این شوی تلویزیونی با تاکید بر طبیعت زیبای منطقه وچشم اندازبکری که از آتش و یخ به نمایش می گذارد، دستور العمل پخت غذاها را به مخاطبان می آموزد.