سرآشپز سیار

رایان کلیف در طول دوره 25 ساله زندگی حرفه اش با بهترین سرآشپزهای معروف جهان کار کرده است. او برنامه آشپزی تلویزیونی را راه اندازی نموده و در کانال نشنال جئوگرافیک نیزبرنامه داشته است. کتاب آشپزی او یکی از 10 کتب آشپزی برتر دنیا بشمار می رود. دراین سری از برنامه ها با او و آشپزی ویژه اش آشنا می شویم.