فیت کلاب

برنامه فیت کلاب با پرداختن به تمرینات ورزشی مختلفی نظیر یوگا، پیلاتس، فیتنس وایروبیک، اهمیت ورزش و تاثیر مستقیم آن بر تندرستی انسان و سامت روح را به مخاطبان نشان می دهد. دستیابی به نشاط و شادابی و کاهش خطرات بیماری های گوناگون با تمرینات فیزیکی قابل کنترل است، از این رو این برنامه با آموزش حرکات ورزشی سبکو آسان بینندگان تشویق می کند تا در کنار فعالیت های روزمره خود، ورزش را در برنامه ریزی های خود بگنجانند. این برنامه تولیدی از پرطرفدارترین برنامه های شبکه جم لایف است.