هیمالیای بی نهایت

رسیدن به قله و پیمودن هزاران مایل در سخت ترین و دشوار ترین مکان دنیا. رشته کوه های هیمالیا.اما این دژ یخ زده، آرایش شگفتی از حیات را در خود جای داده است. حیوانات مقتدر، اسرار آمیز و در عین حال اسطوره ای، این مکان زیبا را برای خود انتخاب کرده اند. این سرزمین، انسان ها را نیز پذیرفته و به جسم و ذهن آنها هدایایی الهی تقدیم کرده است. برفراز تمام اینها رشته کوه های هیمالیا قرار گرفته اند که سایه ی حضورشان بر همه چیز تاثیری قابل توجه می گذارد...