ارتعاش

«ارتعاش» برنامه ای درباره ی موسیقی، برای موسیقی است. در فصل اول «ارتعاش» سبکهایی چون: پراگرسیو راک ، آلترناتیو راک ، سایکودلیک راک ، ایندی راک ، هارد راک ، پست راک ، راک اند رول ، فولک راک ، سول جز ، فانک و... بررسی و از بزرگان آن و البته اجراهای کمیاب سبک های مذکور پخش شد.در فصل دوم به بررسی و معرفی موسیقی ها و فرهنگ های فولک در سراسر دنیا پرداخته است، که در قسمت های مختلف هربار از یک سرزمین و فرهنگ کهن و بومی آن بویژه موسیقی، پخش کرده و موسیقی دانان ، ملودی ها ، هنرمندان و نوازنده گان ، سازها و... بررسی و معرفی می کند. از جمله موسیقی های فولک پخش شده در این فصل می توان به موسیقی فولک سرزمین هایِ حوزه «بالکان» ، «هندوستان» ، «سلتیک» ، «موسیقی فادو در پرتقال» ، «فلامنکو در اسپانیا» ، «موسیقی فولک مُغولی» ، «موسیقی آفریقا» و ... اشاره کرد.