حباب ها

برنامه حباب ها برنامه ای ست  جذاب و پر از رنگ. حباب ها در یک شهر افسانه ای زندگی می کنند. این شهر هیجان انگیز، هر روز شاهد اتفاقات جدیدی است. شخصیت های  اصلی داستان  ویکتو ،باکس و افرو  بسیار کنجکاو و ماجراجو هستند ودرتمام حوادث این شهر حضوری فعال دارند. دیگر شخصیت مهم این داستان، پروفسور فولدر، بهترین دوست و همراه در ماجراجویی های بچه حباب هاست. پروفسور فولدر با اطلاعات زیادش همیشه به کمک بچه حباب ها می آید و آن ها را با اختراعات و تازه های دنیای علم اشنا می کند.  دیدن این برنامه هم برای بچه های  کنجکاو و جستجوگرو هم برای والدین گرامی، آموزنده و سرگرم کننده است.