نوروز 1395 جم آمریکا

شرکت تمامی ستاره های موسیقی و هنرمندان ایرانی در مهمانی با شکوه مجموعه جم به مناسبت عید نوروز سال 1395 در ویژه برنامه نوروز.