روز پدر 1395

کاری از گروه جم آنلاین-پدر ، نامی که سرشار از محبت و فداکاریست.قبل از اینکه ما به دنیا بیایم برای ما برنامه ریزی میکنه ، برای آینده ما ، برای زندگی ما و برای سرنوشت ما...وقتی به دنیا میایم تمام محبت و زندگیش را به پای ما میریزه و همیشه در حال فکر کردنه.به فکر خوردن و پوشیدن ماست ، به فکر درس خوندن و بزرگ شدن ماست ، به فکر کار و ازدواج ماست و هر روز یک روز از زندگیش را فدای زندگی ما میکنه تا به اونچه لیاقتش و داریم برسیم...اما گاهی ندونسته ما قلب اونو میشکنیم و نا راحتش میکنیم ، دونسته یا ندونسته مهم نیست ، مهم اینه که ما بدونیم پدرمون برای ما چیکار کرده و چه رنجهایی را متحمل شده و وقتی اینا رو بدونیم هیچوفت به خودمون اجازه نمیدیم تا غم و اشک جای شادی را تو نگاهش بگیره... پس همیشه یادمون باشه تا آخر عمر به پدرمون مدیونیم...