تاپ تن

برنامه تاپ تن جم تین هر پنج شنبه و جمعه ده تا از برترین موضوعات تاپ جهان که مورد علاقه جوانان و نوجوانان می باشد را به معرض نمایش قرار می دهد و مدت زمان این برنامه دوازده دقیقه می باشد .