در گذر کتاب

 با برنامه در گذر کتاب درکنار شما هستیم تا با شما از  شیوه درستِ انتخابِ کتاب ٬ شیوه درستِ مطالعه ٬ کتاب های مخصوص سنین مختلف ٬تاثیر نوشته های نویسندگان بزرگ  و دلایل کتابخوانی بگوییم . شاید یکی از همین دلایل موجب شده تا کمتر سمت کتابخوانی برویم . اعتبار کتابها به بودنشون در کتابخانه هانیست . به دلهره ای ایست که در نبودشان احساس می شود . بعضی نبودن ها را هیچ بودنی پر نمی کند.