مینیمال

برنامه ی مینیمال یک شوی تلوزیونی 24 دقیقه ای است که هر قسمت یک یا دو موضوع را با یک نگاه خاص و طنز آمیز به چالش می کشد...این برنامه ی مجری محور از دو بخش تشکیل می شود  یک: بخش اجرای برنامه توسط مجری با محوریت طنز, در چهارچوب موضوع برنامه و دوم: بخش آیتم های بین آن که شامل انیمیشن ها و فیلم های کوتاهی می شود که قالبا مربوط به موضوع برنامه است مینیمال نگاهی متفاوت و طنز آمیز و گاه طعنه آمیز به حقیقت ها و موضوعاتی دارد که جامعه ی امروز با آن زندگی می کند و یا خواهد کرد... موضوعات ساده ای که شاید هر روز با آن سرو کار داشته باشیم ولی هیچ وقت با این دیدگاه به آن نگاه نکرده باشیم...