سبک زندگی - فصل اول

فصل جدید «سبک زندگى» شامل برنامه هاى متنوع جدیدى چون: اجراى موسیقى زنده و آواز ایرانى توسط گروه نوازندگان برجسته با همیارى خوانندگان حرفهاى آقا وخانم که در طول برنامه اجراهاى متنوعى خواهند داشت.در قسمتهایی از برنامه، گفتگوهاى مختلفى با کارشناسان برجسته و متخصص که از مهمانان مجموعه هستند انجام میشود موضوعاتى مانند: ورزش، سلامت، زیبایی و دیگر موضوعات مهم وسازنده براى مخاطبین. برنامههاى «مد وخوشپوشى»، «آرایش وزیبای» به صورت حرفهاى همراه با کارشناسان متخصص مورد برسى قرار مىگیرد تا بینندگان همراه با آخرین اطلاعات روز دنیا باشند.