شب چله

ویژه برنامه "شب چله" به همراه مهمانانی ویژه تقدیم به هموطنان عزیزاز طرف خانواده بزرگ گروه تلویزیونی جم شب چله را به تمام ایرانیان و فارسی زبانان دنیا تبریک می گوییم.