الفبا

برنامه ای برای سرگرمی و آموزش برای آشنایی کودکان با الفبا فارسی، این برنامه برای کودکانی است که به تازه گی با حروف الفبا آشنا شدن و برای تقویت دایره لغات و ترتیب حروف در ذهن کودکان طراحی شده است، به علاوه  به خاطره دارا بودن رنگها و موزیک شاد ، این برنامه برای کودکانی که با الفبا اشنایی ندارند هم مناسب می باشد.برنامه ای ۳۲ قسمتی که هر قسمت مختص یه حرف الفبا می باشد و با آمیختن ترانه ، موزیک و انیمیشن یادگیری حروف الفبا را هدف خود قرار داده است.