غنچه های زخمی

داستان دختری شانزده ساله به نام ایلول است که در یازده سالگی پدرش را از دست داده و یک خواهر کوچکتر از خود دارد. او در یک خانه کوچک به همراه مادر، خواهر کوچکتر و ناپدری اش زندگی می کند. او همیشه مورد تجاوز جسمی و عاطفی از سوی ناپدری اش قرار می گیرد. موضوع را به مادرش انتقال می دهد اما مادر ایلول او را باور نمی کند و او را به یک یتیم خانه می سپرد. او در ابتدا تلاش بسیاری برای ماندن نزد مادر و خواهرش می کند و از رفتن به پرورشگاه ناراحت است. اما به تدریج با هم اتاقی های خود که 4 دختر هم سن و سال او هستند، وابسته شده و از آن به بعد این وابستگی هیچگاه کمرنگ نشد. این سریال داستان 5 دختر تنها و به دور از خانواده و مجادله های آنها در راه زندگی را در سنین نوجوانی به تصویر می کشد.