ماکسیرا

این سریال داستان دو دوست قدیمی که در کنار هم در دهکده ای بزرگ شده اند و صمیمیت خاصی با هم داشتند را به تصویر می کشد. آنها برای برطرف کردن مشکل کوچکی که بینشان بوجود آمده است، به یکدیگر قول می دهند زمانی که فرزندانشان به سن ازدواج رسیدند، آنها را به عقد یکدیگر درآورند. بایرام یکی از این دو دوست است که به همراه خانواده اش به استامبول نقل مکان می کند و به ثروت قابل توجهی می رسد. صالح در همان دهکده مانده و دو فرزند آنها به دور از هم و با فرهنگ های مختلف بزرگ می شوند. این دو دوست با وجود دور افتادن از هم قول خود را فراموش نمی کنند و چند سال بعد بایرام بعد از اتمام تحصیلات پسرش به سراغ صالح و دخترش می رود. اما غافل از این که هر کدام از این بچه ها مسیرها و سبک های مختلفی را برای زندگی خود انتخاب کرده اند و داستان به این صورت ادامه می یابد.