مافیوسا

پس از مرگ عموی "ساندرا پلی" ،او که سی سال بیشتر ندارد رئیس قدرتمند مافیا می شود. زن محدود شده، از دنیای مردانه متنفر است. او برای قتل، اخاذی، خشونت و در نهایت مرگ سیاسی، ارزشی قائل نیست و باید راه درستکاری را به شیوه خودش به خانواده بازگرداند. طبق نظر رسانه ها، شخصیت ساندرا شبیه بیوه کورسی ساندرا کازانوا است که برادرش جین لوک جمینی، یکی از محبوب ترین مردان در فرانسه به حساب می آید و همسرش ریچارد کازانوا در 23 آوریل 2008 توسط گروه فرانسیس ماریانی کشته شد.